CONFORMITATE

Codul de conduită al grupului OTE

Codul nostru de Conduită este cadrul ce ghidează comportamentul tuturor angajaţilor din companiile Grupului OTE. În mod concret, Codul confirmă angajamentul nostru de a respecta în mod consecvent legile şi reglementările care guvernează activitatea companiilor din Grupul OTE, precum şi cerinţele legate de comportamentul etic, şi în concordanţă cu cele cinci Principii de Bază contribuie la asigurarea succesului Grupului nostru...detalii

Sistemul de Management al Conformitaţii

Asigurarea Conformităţii este o prioritate pentru Consiliul de Administraţie al Companiei. Conformitatea reprezintă un angajament solid faţă de principiile de integritate, transparenţă, justiţie, profesionalism, spirit de echipă şi de respect pentru regulile si principiile care sunt esenţiale pentru administrarea funcţiilor din cadrul Companiei...